फ्रोझन सिनेमातले गीत- गायिका एक लहान मुलगी!

 

फ्रोझन सिनेमातले गीत- गायिका एक लहान मुलगी!
लेट इट गो.. हे शब्द नुसते उच्चारले तरी लहान त्याने प्रभावित झालेल्या अनेक मुलंमुली आपल्याला दिसतील. लहान मुलांच्या आवाजात अनेक लोकप्रिय गाणी आणि त्यांचे व्हिडियो अपलोड होतात. अनेकदा ही मुले अतिशय छान गातात, खूप चांगला प्रयत्न करतात. काही वेळा मुले त्यांना वाटेल आणि गाता येईल अशाप्रकारे गातात. दोन्ही प्रकारचे व्हिडियो लक्षवेधी ठरतात. पहा या छोट्या मुलीने काय केले आहे .

 

About the Author

साहित्यसंस्कृती