साद घालते

कविता व निवेदन-कामिनी केंभावी 
संगीत- शशांक पोवार

साद घालते भासातुन ही शांत धुक्याची वाट
चांदफुलांच्या पायघड्यांवर मौनाची लाट
लाटेवरुनी मौनाच्या या; गंध दरवळत येई
अजून कोणी स्मरते तुजला कानी कुजबुज होई

प्लेअरवर ही कविता पूर्ण ऐकता येईल

 

(image credits- Sumukhi Pendse)

 

For more poems and poems related articles don't forget to read Anahat Magazine - http://www.sahityasanskruti.com/categories/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97

Category: 

About the Author

कामिनी केंभावी's picture
कामिनी केंभावी