जुन्या वहीची पाने

जुन्या वहीची पाने
-- अनिरुद्ध अभ्यंकर

छळतात मला हे शब्द

छळतात मला ह्या ओळी

ही तुझी आठवण

त्यातच बघ येते कातरवेळी

ही जुन्या वहीची पाने

उलटून पुन्हा मी बघतो

स्वप्नांच्या विरल्या रेषा

मी स्पर्शाने चाचपतो

हा बनेल वारा तेव्हा

छेडतो तुझी ती गाणी

अन डोळ्या मध्ये जमते

हे कुण्या काळचे पाणी

 

(photo credits - Sumukhi pendse)

Category: 

About the Author

अनिरुद्ध's picture
अनिरुद्ध

२००६ पासून विविध आंतरजालीय संकेतस्थळांवर कविता/गझल/प्रवास
वर्णन/पाककृती लेखन. 'केशवसुमार' या नावाने अंतरजालावर विडंबन लेखन.