अनामिके !

अनामिके
-जुई कुलकर्णी

 

पन्नास कवितांच्या बदली
तीन फुलं
तीन पत्र

तीही आखीव रेखीव
मोजून मापून जगाला घाबरून , भानावरची ....

त्याचा शब्द
डुचमळता हुळहुळता हळहळता
त्याचा शब्द बेभरवशी

अस्थिर त्याचा शब्द...
त्याच्यासारखा ...... अनामिके !

तो शब्द घेऊन सुखी अस
तो शब्द जपून ठेव
खोल आत ओटी , पोटी ,
तुझ्या वारुळाच्या तळाशी .
शब्द भिजव शब्द रुजव
शब्द फुलेल शब्द फळेल .....

शब्द नाळ , शब्द बाळ
शब्द तुझ्या खोल खोल आत
शब्दच मुक्तीदाता
तुझ्याच आत अनामिके !

Category: 

About the Author

जुई कुलकर्णी's picture
जुई कुलकर्णी

चित्रकार आणि कवी : जुई कुलकर्णी 2009 पासून फेसबुकवरून चित्र आणि कविता प्रकाशित .

स्व शिक्षित चित्रकार .

कवरपेज डिझायनिंग : मिळून साऱ्याजणी मासिक फेब्रुवरी 2012

मॅड स्वप्नांचे प्रवाह - काव्य संग्रह

शक्यतेच्या परिघावरून - काव्य संग्रह (आगामी)

रेखाटने : काही तीव्र मंद्र काही - काव्य संग्रह 'श्वासाचं बांधकाम ' हा स्वतःचा कविता संग्रह प्रकाशित

अक्षर दिवाळी अंक , 'व' मासिक यातून कविता प्रकाशित .